Emily Ratajkowski as Diana Nico on The Ben Cobb Show for Love Magazine